Material

ArrowBlack
  • titanium

  • sweet_iron

You have seen 15 of 34 products

SHOW MORE

Rea produkter

Rea produkter med små skönhetsfel som inte påverkar funktionen.

Exempel på skönhetsfel:

  • Repor eller liknande på ytans färg, inget som känns.
  • Små märken på ringarna
  • Sötmalms ytan har börjat rosta (vilket är den naturliga processen för sweet iron)
  • Missfärgningar