?>

TREDELADE

Tredelade bett följer formen över tungan mjukare än tvådelat. Brytningarna är vid sidan av tungan och utesluter tryck upp mot gommen. Vår forskning visar hur viktigt det är med korta mittdelar som inte ligger på lanerna eller trycker på sidan av gommen.