?>

TREDELADE

Tredelade bett följer formen över tungan mjukare än tvådelat. Brytningarna är vid sidan av tungan och utesluter tryck upp mot gommen. Vår forskning visar hur viktigt det är med korta mittdelar som inte ligger på lanerna eller trycker på sidan av gommen. 

Harry Sweet iron Fixed Ring
847.88 SEK 997.50 SEK
Madeleine Titan Tredelad Fasta ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Alexander Sweet iron Lösa ringar
847.88 SEK 997.50 SEK
John Sweet iron Baby Fulmer
883.58 SEK 1,039.50 SEK
Sally Titan Baby Fulmer
1,204.88 SEK 1,417.50 SEK
Carl Titan Baby Fulmer
1,204.88 SEK 1,417.50 SEK
Fredric Titan Lös Baucher
1,204.88 SEK 1,417.50 SEK
Maria Titan Tredelat Lösa ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Maria Titan Tredelat Fasta ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
John Sötmalm Lösa ringar
847.88 SEK 997.50 SEK
Julia Sweet iron Baby fulmer
883.58 SEK 1,039.50 SEK
John Sweet iron Fixed rings
847.88 SEK 997.50 SEK
Nils Sweet iron Barrel Loose Ring
847.88 SEK 997.50 SEK
Nils Sweet iron Barrel Fixed Ring
847.88 SEK 997.50 SEK
Marcus Sötmalm Lösa ringar
847.88 SEK 997.50 SEK
Marcus Sötmalm Fasta ringar
847.88 SEK 997.50 SEK
Harry Sweet iron Loose Ring
847.88 SEK 997.50 SEK
Oscar Titan FL Fasta ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Oscar Titan FL Lösa ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Madeleine Titan Tredelad Lösa ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Max Titan Fasta ringar
1,083.60 SEK 1,354.50 SEK
Max Titan Lösa ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Bianca Titan Fasta ringar
1,083.60 SEK 1,354.50 SEK
Bianca Titan Lösa ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Carl Titan Fasta ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Carl Titan Lösa ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Frida Titan Vingar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Sally Titan Fasta ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Sally Titan Lösa ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Martin Sötmalm FL Vingar
831.60 SEK 1,039.50 SEK
Martin Sötmalm FL Fasta ringar
847.88 SEK 997.50 SEK
Martin Sötmalm FL Lösa ringar
847.88 SEK 997.50 SEK
Alexander Sötmalm Vingar
831.60 SEK 1,039.50 SEK
Alexander Sötmalm Fasta ringar
847.88 SEK 997.50 SEK
Julia Sötmalm Vingar
831.60 SEK 1,039.50 SEK
Julia Sötmalm Fasta ringar
847.88 SEK 997.50 SEK
Julia Sötmalm Lösa ringar
847.88 SEK 997.50 SEK