?>

Kategori D

Julia

Julias mundel är något tyngre och har ett smakrikt hölje av sötmalm. Detta för att få hästen att suga tag bättre i bettet och inte släppa kontakten. Ett bra val för att behålla en jämn kontakt men också få en tydlig respons när man behöver samla ihop.

Carl

Carl ska du välja när du har en häst som inte verkar tycka om något du har prövat tidigare och har visat obehag av olika slag. Slår ifrån, ostabil i kontakten eller allmänt  svår att få till ett jämnt stöd.

Frida

Snarlik Carl i utformningen med en låsning framåt som ger en känslig häst ännu mer tilliit att våga ta mer stöd.

Kim

Samma mundel som Carl, med möjlighet att rama in och få tillbaka en häst som ligger på och blir stark vid exempel hoppning eller uterit.

John

John är bettet fler möjligheter i ett och samma bett. Stabil och trevlig mundel och Baby fulmers som ger en tydlig följsamhet.

Victor

Ett stångbett framtagen för islandshäst när man behöver en tydligare hand men vill slippa dragkamp. En "lagom" lång stång som fortfarande ger flexibilitet utan att det känns för låst.

Sally Titan Universal Baby Fulmer
1,472.63 SEK 1,732.50 SEK
Sally Titan Baby Fulmer
1,204.88 SEK 1,417.50 SEK
Sally Titan Fasta ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Sally Titan Lösa ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Bianca Titan Lösa ringar
1,151.33 SEK 1,354.50 SEK
Bianca Titan Fasta ringar
1,083.60 SEK 1,354.50 SEK
Sara Titan Flippan
1,472.63 SEK 1,732.50 SEK
Sally Titan Flippan
1,472.63 SEK 1,732.50 SEK
Fredric Titan Flippan
1,472.63 SEK 1,732.50 SEK
Anton Titan Flippan
1,472.63 SEK 1,732.50 SEK
Carl Titan Flippan
1,472.63 SEK 1,732.50 SEK
Victor Sötmalm Tredelad Stång
1,488.38 SEK 1,984.50 SEK